علی ربیعی سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت از بورس کسری درآمد خود را تأمین نکرده است.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادنیوز، علی ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص سهم بورس از درآمدهای دولت در سال جاری اظهار کرد: همانگونه که در متن سوال شماست این یک شائبه ای بیش نیست که دولت کسری درآمد خود را این چنین تامین کرده است.

وی افزود: منابع بودجه دولت از سه بخش اصلی درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه گذاری و واگذاری دارایی مالی تشکیل می شود.

ربیعی تصریح کرد: بررسی منابع مالی  دولت  در یازده ماهه سال جاری بیانگر آن است که بیش از ۸۹ درصد از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ محقق شده است که بخشی از این عدم تحقق مربوط به مشکلات ناشی از تحریم نفتی کشور است.

بورس تهران