چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیداروسازان ایران برای کارکنانشان چقدر هزینه می‌کنند

داروسازان ایران برای کارکنانشان چقدر هزینه می‌کنند

کارکنان شرکت های داروسازی به‌طور متوسط، به ازای هریک ریال که دریافت می‌کنند ،4.5 ریال ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید