بورس نمایه

صالحی عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بیش از ۲۰۰ رای مثبت به تصویب رسید، می‌تواند یک سیگنال مثبت به بورس ارسال کند.

به گزارش رتبه آنلاین از بازار، مسلم صالحی با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه گفت: به نظر شرایط بازار بورس نسبت به گذشته بهتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: قطعاً تصویب بودجه و در پی آن تعامل مجلس و دولت در قبال بودجه، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه ارسال خواهد کرد که این امر می‌تواند شرایط این بازار را در ماه‌های آینده بهتر کند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان داشت: اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بیش از ۲۰۰ رای مثبت به تصویب رسید این امر می‌تواند یک سیگنال مثبت به بورس بدهد چرا که اگر دولت در راستای منافع مردم قدم بردارد مجلس هم در این زمینه همکاری خواهد کرد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نتایج شکایت مجلس پیرو انتخاب رئیس سازمان بورس تأکید کرد: شکایت مجلس همچنان در دست پیگیری است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.