پاد: موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی اعلام کرد: چشم‌انداز اقتصاد ایران برای کوتاه مدت تا میان مدت نسبتا مطلوب است.