در طول فعالیت بازار سرمایه، در یک بازه زمانی خاص، شاخص سهام بخش مالی (بانک‌ها، موسسات سرمایه‌گذاری و …) بیش از دو برابر سهام بخش صنعت افزایش یافت!