بورس نمایه

شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۵۷۴ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش رتبه آنلاین از مشرق، امروز سه شنبه (٢٢مهرماه) پس از رشد شاخص در دقایق ابتدایی شروع کار بازار سهام با اُفت ۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۷۴ هزار واحدی شد.

نمادهای شپنا، کگل، خودرو، شتران، اخابر، وپاسار و وپارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.