استانها/ صادرات چمدانی

سهمیه کل کالای مجاز و میزان مجاز ورود پوشاک همراه مسافر به مناطق آزاد اعلام شد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، گمرک ایران میزان سهمیه کل کالای مجاز همراه مسافر و میزان سهمیه مجاز ورود پوشاک (البسه، کیف، کفش و …) به هر کدام از مناطق آزاد مربوط به سال ۹۸ را به همراه ۸۴۹ ردیف تعرفه کالاهای مجاز به ورود یا خروج به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر این اساس، بیشترین میزان سهمیه کل کالای همراه مسافر مربوط به منطقه آزاد کیش و کمترین میزان آن نیز به منطقه آزاد ماکو اختصاص یافته است.

همچنین میزان پوشاک مجاز برای منطقه آزاد کیش نیز بیش از سایر مناطق است و ۴۵ میلیون دلار برای این منطقه ورودی مجاز پوشاک در نظر گرفته شده است و این در حالی است که میزان مجاز پوشاک برای منطقه آزاد ماکو ۱۰ میلیون دلار است.

گمرک ایران سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد کیش را برای سال ۱۳۹۸، برابر با ۱۲۴ میلیون دلار و منطقه آزاد ماکو را ۲۴ میلیون دلار تعیین کرده است.

کالاهای مجاز به ورود و خروج کالای همراه مسافر نیز، عمدتا محصولات خوراکی، مصنوعات چوبی و نساجی، فرآورده‌های بهداشتی، برخی ابزار و لوازم ورزشی و … است که در ابتدای این فهرست نیز انواع محصولات خوراکی وارداتی از جمله مارچوبه آمده است.

میزان سهمیه تعلق گرفته به هر منطقه و میزان مجاز پوشاک هر کدام از مناطق در جدول زیر مشخص شده است:

جدول سهمیه مجاز کل کالا و پوشاک همراه مسافر در مناطق آزاد
منطقه کل سهمیه کالای همراه مسافر (میلیون دلار) سهمیه مجاز پوشاک (میلیون دلار)
منطقه آزاد کیش ۱۲۴ ۴۵
منطقه آزاد چابهار ۹۶ هشت
منطقه آزاد قشم ۸۰ ۵۸
منطقه آزاد ارس ۸۸ ۲۱
منطقه آزاد انزلی ۵۶ ۱۸
منطقه آزاد اروند ۶۰ هفت
منطقه آزاد ماکو ۲۴