سهام جایزه زیان‌دیدگان «پالایش یکم» به کجا رسید؟

در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان بورس و هیات دولت مقرر شد تا سهام جایزه به زیان دیدگان صندوق دولتی پالایش یکم تعلق بگیرد تا بخشی از زیان این سهامداران جبران شود.

به گزارش رتبه آنلاین از تجارت‌نیوز، در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان بورس با هیات دولت به منظور حمایت از متضررین صندوق پالایش یکم تصمیم به اختصاص سهام تشویقی به آنان گرفته شد.  بنابراین پیشنهاد داده شد به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده اند و نوسانات بازار سرمایه سبب خسارت دیدن و کاهش ارزش سهام آنان شده است به میزان ضرر و زیان آنها سهام جایزه تعلق بگیرد.

اما طبق پیگیری‌های انجام شده از داود رزاقی، مدیر صندوق پالایش یکم هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است و جنبه عملیاتی پیدا نکرده است.