سهامداران شستا در بورس بخوانند
مدیرعامل شستا درخصوص برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱ توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد نیوز، مدیرعامل شستا، محمد رضوانی فر در نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در خصوص برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱ توضیحاتی را ارائه کرد.

در این نامه آمده است:

سود سهام سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۳۹۹.۰۸.۱۵ پرداخت خواهد شد، پرداخت سود سهامداران حقوقی از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده به این شرکت از طریق مکاتبات رسمی ظرف مهلت قانونی صورت می‌پذیرد.

شستا