سهامداران شاروم بخوانند (۹۹/۹/۱۱)

شاروم همانند سایر شیمیایی‌ها در ابتدای بازار صف خرید شد و حدود چهار درصد رشد کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، در لحظه پایانی نماد پر تراکنش شاروم، حدود چهار درصد رشد را از آن خود کرد. قیمت پایانی شرکت پتروشیمی ارومیه ۲۱هزار و ۳۰۰ریال و قیمت آخرین معامله ۲۱هزار و ۶۰۰ریال (پنج درصد رشد نسبت به روز گذشته) ثبت شد. ارزش معاملات شاروم در فرابورس امروز به ۳۴۰میلیارد تومان رسید.

۹۶درصد از سهام شاروم را حقیقی‌ها و چهار درصد را حقوقی‌ها خریدند و در مقابل ۸۱درصد را  اشخاص حقیقی و ۱۸درصد را کد‌های حقوقی فروختند. این در حالیست که کل برگه سهم ‌های مبادله شده معادل ۱۵میلیون عدد است.

گفتنی است نماد شاروم همانند سایر شیمیایی‌ها در ابتدای بازار صف خرید شد اما این صف دیری نپایید که عرضه شد.

sharom11