سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز (۱۹ مهر)

در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود سه هزار میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش سه هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۷۰۰میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش گشان، وملی و وشهر به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز ۳۶۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید وآیند، خودرو و سفارس در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و ۶۶۰میلیارد تومان (۵۶ درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر هزار و ۸۵۰میلیارد تومان (۵۰ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۵۰ نماد و حجم صف‌های فروش در ۶۷ نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف کاشی سعدی (کسعدی) به ۱۰درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس

«هتل و رستوران» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش حدود ۳۷۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۳۱۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «خودرو و ساخت قطعات» با تقاضای خرید ۴۴۰میلیارد تومانی همراه است.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس

به گزارش اقتصادآنلاین، این جدول حدود ۴۰ درصد از ۶هزار و ۷۰۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار و ۲۷۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۲۰۵ درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.