اقتصاد ایران به کمترین میزان آسیب پذیری از گزافه گویی‌های مقامات آمریکایی رسیده است.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: عمل مردم و جامعه جهانی به خوبی نشان داد که سخنان بی‌پایه، بی‌مایه و بی‌ادبانه بالاترین مقام دولت آمریکا، خوشبختانه هیچ گونه اثری در اقتصاد ایران ندارد. گزافه‌گویی‌های ترامپ به محکم‌تر کردن اراده دیگر کشورهای جهان برای تقویت روابط و همکاری با ایران کمک می‌کند.

وی با اشاره به حرکت ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی که هم تکیه بر بنیه داخلی داشته و هم نگاه به بیرون و تعامل سازنده با جهان را دربر دارد ،افزود: سخنان ترامپ باعث شد که در این مسیر قوی‌تر از گذشته پیش رویم.

معاون اقتصادی رییس جمهور در پایان گفت: یاوه‌‌‌گویی ترامپ ثابت کرد که میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از سخنان مقامات آمریکایی به کمترین میزان ممکن در حد خود رسیده است.