شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان زمان برگزاری مجمع فوق العاده نوبت دوم برای افزایش سرمایه ۳۷۳۹ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری رتبه آنلاین و به نقل از بورس پرس، مجمع فوق العاده سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان قرار بود صبح دیروز با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح مفاد اساسنامه درباره میزان سرمایه برگزار شود که به حد نصاب قانونی نرسید.

براین اساس، “کرمان” ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۵ فروردین در کرمان، ابتدای بلوار جمهوری، اتاق بازرگانی کرمان برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۳۷۳۹ درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و اصلاح مفاد اساسنامه درباره میزان سرمایه به مجمع فوق العاده نوبت دوم می رود.

بنابراین گزارش، این شرکت فرابورسی سرمایه فعلی را از ۱۱۱ میلیارد تومان به ۴٫۲ هزار میلیارد تومان می رساند.