گزارش ۲۰۱۷: نروژی ها شادترین مردم جهان هستند
بر اساس «گزارش جهانی شادترین کشورها در سال ۲۰۱۷» مردم نروژ شادترین مردم جهان هستند و دانمارکی ها در رده دوم قرار گرفته اند. این نظرسنجی ۱۵۵ کشور در جهان را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش رتبه انلاین، کشور ثروتمندی چون نروژ که در رتبه بندی سال گذشته سازمان ملل متحد جایگاه چهارم را داشت، امسال رتبه اول را کسب کرد. هفت کشور از ده کشور اول این لیست کشورهای اروپایی هستند شامل ۵ کشور از شمال اروپا.نروژ در حالی این جایگاه را کسب کرده که نفت که یکی از منابع ثروت این کشور است قیمت بالایی ندارد.

در مقدمه این گزارش گفته شده است که نروژ بخاطر ثروت نفت نیست که به رتبه اول شادترین کشور دست یافته است.

نروژ کشوری است که ثروت حاصل از نفت خود را بجای اینکه صرف هزینه های جاری کند، برای آیندگان سرمایه گذاری می کند. این کشور توانسته خود را از چرخه رونق و رکود بسیاری از اقتصادهای قدرتمند بدور نگاه دارد.

سطح بالایی از اعتماد متقابل، هدف مشترک، سخاوت و حکومتداری خوب عواملی هستند که باعث شده نروژ در رتبه بندی شادترین مردم جهان، جایگاه نخست را کسب کند.

کشورهای حوزه صحرای آفریقا باضافه سوریه و یمن در این رتبه بندی در آخر لیست قرار گرفته و ناشادترین کشورها نام گرفته اند.

جفری ساکس مدیر شبکه توسعه پایدار و مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل می‌گوید: «کشورهای شاد کشورهایی هستند که از نظر رفاه، سرمایه اجتماعی که به معنای درجه بالایی از اعتماد اجتماعی در یک جامعه است، میزان اندک نابرابری و اعتماد به دولت، وضعیت متعادلی دارند.»

جفری ساکس گفته است که رتبه ایالات متحده آمریکا با توجه به افزایش نابرابری، بی اعتمادی، فساد و اقدامات اقتصادی اخیر دولت دونالد ترامپ، در حال سقوط است و ممکن است وضعیت آمریکا را در این رتبه بندی بدتر کند. آمریکا در این رتبه بندی در ردیف چهاردهم ایستاده است. آمریکا سال گذشته در رتبه سیزدهم ایستاده بود که امسال وضعیتش یک پله بدتر شده است.

ایران در این رتبه بندی در ردیف ۱۰۸ جهان ایستاده است. وضعیت ایران نسبت به سال گذشته ۳ پله بدتر شده است.

افغانستان در این ربته بندی در ردیف ۱۴۰ جهان ایستاده است که نسبت به سال گذشته که رتبه ۱۵۴ را داشته وضعیتش بهتر شده است.

این رتبه بندی بر اساس سنجش ۶ فاکتور اصلی صورت گرفته است، شامل: تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، آزادی، سخاوت، حمایت اجتماعی، وضعیت فساد در دولت و شرکت ها.

Country Ranking (2017) Score (2017) Ranking (2016) Score (2016)
Norway ۱ ۷٫۵۳۷ ۴ ۷٫۴۹۸
Denmark ۲ ۷٫۵۲۲ ۱ ۷٫۵۲۶
Iceland ۳ ۷٫۵۰۴ ۳ ۷٫۵۰۱
Switzerland ۴ ۷٫۴۹۴ ۲ ۷٫۵۰۹
Finland ۵ ۷٫۴۶۹ ۵ ۷٫۴۱۳
Netherlands ۶ ۷٫۳۷۷ ۷ ۷٫۳۳۹
Canada ۷ ۷٫۳۱۶ ۶ ۷٫۴۰۴
New Zealand ۸ ۷٫۳۱۴ ۸ ۷٫۳۳۴
Sweden ۹ ۷٫۲۸۴ ۱۰ ۷٫۲۹۱
Australia ۱۰ ۷٫۲۸۴ ۹ ۷٫۳۱۳
Israel ۱۱ ۷٫۲۱۳ ۱۱ ۷٫۲۶۷
Costa Rica ۱۲ ۷٫۰۷۹ ۱۴ ۷٫۰۸۷
Austria ۱۳ ۷٫۰۰۶ ۱۲ ۷٫۱۱۹
United States ۱۴ ۶٫۹۹۳ ۱۳ ۷٫۱۰۴
Ireland ۱۵ ۶٫۹۷۷ ۱۹ ۶٫۹۰۷
Germany ۱۶ ۶٫۹۵۱ ۱۶ ۶٫۹۹۴
Belgium ۱۷ ۶٫۸۹۱ ۱۸ ۶٫۹۲۹
Luxembourg ۱۸ ۶٫۸۶۳ ۲۰ ۶٫۸۷۱
United Kingdom ۱۹ ۶٫۷۱۴ ۲۳ ۶٫۷۲۵
Chile ۲۰ ۶٫۶۵۲ ۲۴ ۶٫۷۰۵
Iran ۱۰۸ ۴٫۶۹۲ ۱۰۵ ۴٫۸۱۳
Afghanistan ۱۴۱ ۳٫۷۹۴ ۱۵۴ ۳٫۳۶۰
Source: World Happiness Report 2017