رکوردشکنی تورمی مسکن در سال ۹۹

بررسی آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد گرچه نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه به کمترین حالت در زمستان ۹۹ رسید اما میانگین تورم نقطه‌ای برای سال ۹۹ بیش از چهار سال گذشته بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، در پایان اسفند ۹۹ نرخ مسکن در تهران ۸۱.۹ درصد از مدت مشابه در سال ۹۸ گران‌تر شده بود. این مهم در حالی رخ می‌دهد که تورم ماهانه مسکن در این ماه ۳.۲ درصد بود. در بهمن ماه ۹۹ نرخ تورم ماهانه مسکن در حالی ۴.۷ درصد اعلام شده که تورم نقطه‌ای نیز در این مدت ۹۱.۳ درصد اعلام شده بود.

نکته جالب گزارش اخیر مرکز آمار این است که از اعلام هر قیمتی برای مسکن در تهران خودداری کرده و صرفا به اعلام میزان تورم آن بسنده کرده است. حتی همین آمار نیز تفاوتهای چشمگیری با آمار نرخ مسکن تهران بانک مرکزی دارد. درواقع دو مرجع رسمی اعلام آمار در کشور در ارقام اعلامی خود تفاوتهایی با یکدیگر دارند. برطبق گزارش بانک مرکزی نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور میانگین ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است. همچنین تورم اعلامی بانک مرکزی برای نرخ مسکن ۹۳.۷ درصد بود که بیش از ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است.

محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد تورم میانگین یا همان تورم دوازده منتهی به اسفند ۹۹ نیز ۷۸.۲ درصد بوده است.

کاهش روند تورمی در زمستان

بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ هر مسکن در اسفندماه که افزایشی ۳.۲ درصدی داشته در واقع کمترین تورم زمستان را از آن خود کرده است. زیرا در دی‌ماه نرخ مسکن ۸.۲ درصد و در بهمن ماه ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مسکن نیز در آخرین ماه سال گذشته به روند کاهنده خود ادامه داده است. گرچه تورم نقطه‌ای ۸۱.۹ درصدی یک تورم بسیار بالا و فزاینده است ولی باید توجه داشت که سال ۹۹ با تورم ۳۷درصدی آغاز شد ولی در میانه کار چنان نرخ تورم نقطه‌ای افزایش یافت که در آبان ماه به ۱۱۴.۷ درصد رسید. البته پس از آن این نرخ روندی کاهنده به خود گرفت به نحوی که در اسفند ماه با کاهشی حدود ۳۰ واحد درصد به حوالی ۸۰ درصدی رسید.

بررسی روند نرخ تورم نقطه‌ای مسکن از ابتدای سال ۹۶ تا کنون نشان می‌دهد که از فروردین ۹۷ به این سو همواره نرخ تورم نقطه‌ای برای مسکن بیش از ۳۰ درصد بوده است. حتی این نرخ برای ۶ ماه نیز سه رقمی و به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

با این حال ظرف چهار سال گذشته بیشترین میانگین تورم نقطه‌ای به سال ۹۹ اختصاص دارد. میانگین تورم نقطه‌ای در سال گذشته به ۷۷.۸ درصد رسیده بود. این در حالی است که این شاخص برای سال ۹۸ بیش از ۶۷ درصد و برای سال ۹۷ بیش از ۶۶ درصد بوده است. در سال ۹۶ که هنوز تحریم‌ها علیه ایران اعمال نشده بود و شاخص تورم به شکلی فزاینده رشد نکرده بود میانگین نرخ تورم نقطه‌ای بخش مسکن در طول سال ۱۲.۵ درصد بود.

تورم-نقطه

آبان ۹۹ بیشترین افزایش قیمت

بررسی نرخ تورم ماهانه هم نشان می‌دهد در ۴۸ ماه گذشته گرچه نرخ تورم به شکلی فزاینده بالا بود اما در ماههای شهریور، مهر و آبان سال ۹۹ و فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۸ تورم نقطه‌ای به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود که در نوع خود کم سابقه است. همچنین در ۲۳ ماه دیگر، یعنی حدود نیمی از چهار سال گذشته، هم نرخ تورم نقطه‌ای بخش مسکن بیش از ۵۰ درصد بود.

با این حال بیشترین تورم نقطه‌ای را در تمام ۴۸ ماهه گذشته آبان‌ماه پارسال از آن خود کرده است. در این ماه قیمت‌ها نسبت به آبان ۹۸ افزایش ۱۱۴.۷ درصدی را تجربه کرده بود.

همین افزایش نرخ که همواره نیز بیش از میانگین نرخ تورم بوده سبب شده تا بسیار منتظر اقدامات مداخله گرانه دولت در بازار مسکن باشند. گرچه مشکلات این بخش با چنین سیاست‌هایی برطرف نخواهد شد ولی لااقل در کوتاه مدت باری از دوش مردم بر می‌دارد.

نمودار-تورم-ماهانه

کانال تلگرام گسترش نیوز
 نویسنده: امیرعباس آزرم وند