از سه اسکناس جدید هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و پنج هزار تومانی در بانک مرکزی با چهار صفر کمرنگ رونمایی شد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایرنا، توزیع ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی جدید نیز از امروز آغاز شد.

به منظور اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده چهار صفر این اسکناس‌ها کمرنگ چاپ شده است.