بهره وری سرمایه درگروه خدمات فنی و مهندسی خودرو طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

به گزارش رتبه آنلاین، درهشتمین جشنواره ملی بهره وری خدمات فنی و مهندسی خودرو یکی از گروه هایی بود که توسط داوران مورد ارزیابی قرارگرفته است. دراین ارزیابی عملکرد ۱۳ شرکت در شش سال (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ ) از نظر شاخص های مختلفی مورد داوری قرارگرفته اند.

یکی از مهمترین شاخص هایی که دراین گروه مورد بررسی قرارگرفته بهره وری سرمایه است. بهره وری سرمایه عبارتست از نسبت ارزش افزوده، به هزینه استهلاک دارایی ثابت، این شاخص نشان می دهد در بنگاه اقتصادی به ازای هر ریال هزینه استهلاک دارایی ها چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است.

بالا بودن این شاخص نسبت کارایی در استفاده از دارایی ها را نشان می دهد و پایین بودن آن نسبت کارایی ضعیف استفاده از دارایی ها را به تصویر می کشد.

دراین ارزیابی شرکت های ۱-آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو، ۲- امداد خودرو ایران ۳- امداد خودرو سایپا ۴- تام ایران خودرو ۵- تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو-ایساکو ۶- مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل ۷-طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ۸-فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو ۹-گواه ۱۰- ماد خودرو دیزل ۱۱-مزدا یدک ۱۲- مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ۱۳-مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا مورد داوری قرارگرفته اند.

 

روند نزولی بهره وری سرمایه در سال های اخیر

پس از بررسی عملکرد این ۱۳ شرکت توسط داوران، میانگین بهره وری سرمایه درکل گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو به مقدار ثابت سال ۱۳۸۳ به دست آمده است. براین اساس پایین ترین میانگین بهره وری سرمایه دراین شش سال به سال ۱۳۸۹ مربوط می شود که این شاخص ۴۰٫۹ بوده است. اما در سال بعد یعنی ۱۳۹۰ بهره وری سرمایه بهبود یافته و به ۵۸٫۵ رسیده است. نقطه اوج بهره وری سرمایه دراین سال ها در سال ۱۳۹۱ رقم خورده است که این شاخص را به ۴۱۱٫۹ رسانده است. اما در سال های بعد با افت این شاخص مواجه هستیم به طوری که در سال ۱۳۹۲ بهره وری سرمایه به ۱۳۱٫۴ ، در سال ۱۳۹۳ به ۱۲۵٫۵ و در سال ۱۳۹۴ با افت بیشتر به ۸۰٫۵ کاهش یافته است.

بهره وری سرمایه به مقدار ثابت سال ۱۳۸۳
عنوان / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
 امداد خودرو ایران ۴۰٫۵ ۵۶٫۴ ۱۳۱٫۴ ۷۵٫۶ ۱۱۱ ۱۰۲
 مزدا یدک ۵۴٫۹ ۱۰۵٫۵ ۳۰۸٫۱ ۱۴۰٫۲ ۱۵۰٫۸ ۱۰۵٫۷
 مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ۴۱٫۸ ۶۸۷٫۷ ۱۶۰٫۱ ۳۶۶٫۲ ۹۶٫۹
 میانگین گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو ۴۰٫۹ ۵۸٫۵ ۴۱۱٫۹ ۱۳۱٫۴ ۱۲۵٫۵ ۸۰٫۵

 

رکورد شکنی در سال ۱۳۹۱

با مقایسه درصد تغییرات بهره وری سرمایه در این گروه به خوبی روند اوج و فرود این شاخص مشخص می شود. در حالی که در سال ۱۳۹۰ این شاخص با ۱۴۳ درصد بهبود مواجه شده است در سال بعد با یک جهش ۱۰۰۸ درصد تغییر کرده است. اما با یک تغییر قابل توجه در سال های بعد بهره وری سرمایه دراین گروه کمتر شده است. درحالی که در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۹ این شاخص ۳۲۱ درصد تغییر کرده در سال ۱۳۹۳ با ۳۰۷ درصد و در سال ۱۳۹۴ با ۱۹۷ درصد تغییر روبرو شده است.

 

درصد تغییرات بهره وری سرمایه نسبت به سال پایه ۱۳۸۹(

عنوان / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
 امداد خودرو ایران ۱۰۰ ۱۳۹٫۳ ۳۲۴٫۳ ۱۸۶٫۶ ۲۷۴ ۲۵۱٫۹
 مزدا یدک ۱۰۰ ۱۹۲٫۳ ۵۶۱٫۶ ۲۵۵٫۶ ۲۷۴٫۹ ۱۹۲٫۷
 مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ۱۰۰ ۱۶۴۴٫۵ ۳۸۲٫۹ ۸۷۵٫۵ ۲۳۱٫۶
 میانگین گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو ۱۰۰ ۱۴۳٫۱ ۱۰۰۸٫۳ ۳۲۱٫۶ ۳۰۷٫۲ ۱۹۷