وقتی خبر مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلترینگ تلگرام، در یک کانال تلگرامی منتشر می‌شود و موضوع روز به دام انداختن مدیر یک کانال تلگرامی و در این فقره واقعا شبه‌رسانه یا ضد رسانه در تلگرام است صحبت از این که تلگرام رفع فیلتر می‌شود یا نه، موضوعیت خود را تا اندازۀ زیادی از دست داده است.

به گزارش رتبه آنلاین، عصر ایران نوشت: «رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دربارۀ احتمال رفع فیلتر تلگرام گفته است: «فعلا این احتمال وجود ندارد. بحثی هم در خصوص تلگرام مطرح نشده و مسدود است و فعلا کاری نمی‌توان کرد.» نکتۀ جالب توجه اما این است که این صحبت آقای کولیوند در کانال‌های تلگرامی منتشر یا بازنشر شده است.

نویسندۀ این سطور، خود این خبر را نه در یک کانال تلگرامی که از خارج از کشور مدیریت می‌شود که در کانال تلگرامی مربوط به یک روزنامه داخلی با ۹۰۰ هزار عضو خوانده و طبعا جاهای دیگر هم بازنشر شده، دیده است. با این حساب به اصطلاح حقوقی می‌توان گفت فیلترینگ تلگرام، «سالبه به انتفاء موضوع» شده است. این اصطلاح به معنی آن است که وقتی خود موضوع منتفی شده بحث و پیگیری آن بلاموضوع شده است.

وقتی خبر مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلترینگ تلگرام، در یک کانال تلگرامی منتشر می‌شود و موضوع روز به دام انداختن مدیر یک کانال تلگرامی و در این فقره واقعا شبه‌رسانه یا ضد رسانه در تلگرام است صحبت از این که تلگرام رفع فیلتر می‌شود یا نه، موضوعیت خود را تا اندازۀ زیادی از دست داده است.

قبل از این که درهای ورزشگاه به روی زنان باز شود حکایتی نقل می‌شد که اگر دختری به ورزشگاه برود و در تلگرام برای مادر خود پیام بفرستد که من رسیده‌ام و نگران نباش و یک لحظه بادی بوزد و روسری از سر او بیفتد، پلیس می‌تواند او را به اتهام ارتکاب سه جرم بازداشت کند: اولی ورود به ورزشگاه، دومی استفاده از یک پیامرسان فیلتر شده و سومی مشکل در پوشش. البته این داستان واقعیت ندارد ولی به عنوان مثال گویاست و آن هم این است که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تا هنگامی موضوعیت دارد که در جامعه پذیرفته می‌شود اما وقتی جامعه عبور می‌کند احساس متفاوتی درمی‌گیرد. کمااین‌که قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای عملا منسوخ شده است؛ چندان که در همین روزها و در صداوسیما و در گزارش‌های مربوط به ماجرای روح‌الله زم و سردرگمی اپوزیسیون خارج‌نشین تصاویری از بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال و من و تو پخش شد؛ حال آن که فرض صداوسیما باید این باشد که چون استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای ممنوع است کسی تماشا نمی‌کند یا نمی‌تواند تماشا کند.

وقتی رسانه‌های رسمی هم به تلگرام بازگشته‌اند و صداوسیما بر پایۀ خبرهایی که در این پیامرسان منتشر می‌شود تحلیل و گزارش پخش می‌کند، می‌توان گفت عملا رفع فیلتر شده است. تنها بحثی که می‌ماند این است که آیا قرار است دسترسی به آن آسان شود و خطر استفاده از فیلترشکن برای فرزندانمان دور شود یا نه.»