• رشد 180 درصدی شاخص بورس از ابتدای سال 99

شاخص بورس در ۹ ماه گذشته با ۹۲۶ هزار و ۲۲۴ واحد افزایش، معادل ۱۸۰ درصد رشد کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، در ۹ ماه گذشته تعداد ۱۷۶۶ میلیارد و ۴۳۶ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۲۱۳۴۴ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال در بیش از ۲۹۳ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۷۶۲ دفعه مورد معامله قرار گرفت.

این درحالی است که  تعداد  ۶۰ میلیارد و ۶۹۷میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۳۳۴هزار و ۲۷۹میلیارد ریال نیز در این ۹ ماه مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز از ابتدای سال ۹۹ تا پایان معاملات آذرماه گذشته با ۹۲۶هزار و ۲۲۴واحد افزایش، معادل ۱۸۰٫۵۹درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۱۲۴واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۲۷۰هزار و ۷۵۹واحد افزایش، معادل ۱۵۲٫۹درصد رشد کرد و رقم ۴۴۷هزار و ۸۳۹واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول هم در ۹ ماه گذشته با ۶۹۱هزار و ۲۲۴واحد افزایش در این مدت به رقم یک میلیون و ۵۴هزار و ۳۳۱واحد و شاخص بازار دوم با ۲ میلیون و ۷۹۶هزار و ۵۲۴واحد رشد به عدد ۲ میلیون و ۹۰۵هزار و ۳۳۳واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱۹۰٫۶۶درصد افزایش و شاخص بازار دوم با ۲۵۷۰٫۱۲درصد رشد همراه شدند.