رشد امسال شاخص بورس به 173 درصد رسید

شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته با ۸۸۴هزار و ۸۹۷واحد افزایش، معادل ۱۷۳درصد رشد را به ثبت رساند.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، از ابتدای امسال تا هفته گذشته تعداد ۱۸۴۵میلیارد و ۳۲۷ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۲۲۳۳۷هزار و ۴۳۲میلیارد ریال در بیش از ۳۰۸میلیون و ۱۹۴هزار و ۹۶۸دفعه مورد معامله قرار گرفت.

این درحالی است که  تعداد  ۶۴میلیارد و ۲۹میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۴۰۶هزار و ۲۸۱میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته با ۸۸۴هزار و ۸۹۷واحد افزایش، معادل ۱۷۳درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۹۷هزار و ۷۹۷واحد رسید و شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۲۸۶هزار و ۶۲۸واحد افزایش، معادل ۱۶۲درصد رشد کرد و رقم ۴۶۳هزار و ۷۰۸واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول هم در این مدت با ۶۵۴هزار و ۹۸۸واحد افزایش در این مدت به رقم یک میلیون و ۱۷هزار و ۷۱۹واحد و شاخص بازار دوم با ۲ میلیون و ۷۳۵هزار و ۴۴۶واحد رشد به عدد ۲ میلیون و ۸۴۴هزار و ۲۵۵واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱۸۱ درصد افزایش و شاخص بازار دوم با ۲۵۱۴درصد رشد همراه شدند.