تسنیم به نقل از بانک جهانی نوشت: بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۶ درصد برسد.

 

بانک جهانی در جدیدترین گزارش «چشم انداز اقتصادی ایران» خود، رشدی قویتر برای اقتصاد ایران در سال ۱۹-۲۰۱۸ پیش بینی کرده و گفته با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتر بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، رشد سرمایه گذاری مثبت خواهد شد و سرعت خواهد گرفت.

در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷، بر اساس قیمت های ثابت بازار ۳٫۶ درصد برآورد شده است. همچنین برآورد شده که رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۴ و ۴٫۳ درصد باشد.

گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران چند روز پس از آن منتشر می شود که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۳٫۵ و ۳٫۸ درصد برسد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۴٫۱ درصد براورد کرده است.

اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم ها رشد قابل توجهی را تجربه کرد. بر اساس آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ایران در سال ۲۰۱۶، رشد بی سابقه ۱۲٫۵ درصدی را تجربه کرد. این افزایش عمدتا مرهون رشد تولید و صادرات نفت بعد از لغو تحریم ها بود.

اما اکنون که میزان تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها رسیده، اقتصاد ایران دیگر فضای چندانی برای رشد بیشتر در این بخش ندارد.

بانک جهانی انتظار دارد بخش کشاورزی ایران در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد ۴، ۴٫۱ و ۴٫۱ درصدی را تجربه کند. همچنین رشد بخش صنعتی ایران در این سال ها ۴٫۶، ۴٫۷ و ۴٫۸ درصد خواهد بود. بخش خدمات ایران نیز در این سه سال ۲٫۳، ۳ و ۳٫۴ درصد رشد خواهد کرد.

بانک جهانی، رشد بخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات ایران در سال گذشته میلادی را به ترتیب ۴٫۲، ۲۴٫۷ و ۳٫۷ درصد برآورد کرده است.