واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست گزارش سالانه خود را از “قابل سکونت‌ترین” شهرهای جهان برای زندگی منتشر کرده که در آن ملبورن استرالیا و دمشق در سوریه به ترتیب به عنوان بهترین و بدترین شهرهای جهان نام گرفته‌اند.

به گزارش رتبه آنلاین، در این گزارش ۱۴۰ شهر در کشورهای مختلف مورد تحقیق گرفته‌اند و شاخصهایی نظیر ثبات، بهداشت و درمان، فرهنگ و محیط، وضعیت آموزش و همچنین زیرساخت‌ها در رتبه‌بندی لحاظ شده‌اند.

از نظر اکونومیست تهران، پایتخت ایران که در میان ۱۴۰ شهر مورد بررسی رتبه ۱۲۷ را دارد در پنج سال اخیر بالاترین نرخ بهبود کیفیت زندگی را داشته است.

هر چند پنج شهر برتر جهان، جایگاه خود در گزارش پارسال را حفظ کرده‌اند، اما طی چند سال گذشته افزایش بی‌ثباتی در جهان، باعث شده بعضی شهرها رتبه بهتر یا بدتری در این گزارش کسب کنند.

جایگاه بعضی شهرهای اروپایی به دلیل افزایش تهدیدهای “تروریستی” در این قاره تنزل یافته است.

این در حالی است که جایگاه بعضی شهرهای دیگر نظیر ریکیاویک، پایتخت ایسلند و آمستردام، در هلند به دلیل افزایش تنوع فرهنگی و کاهش نرخ جرم و جنایت بهتر شده است.

در این گزارش ملبورن استرالیا، وین اتریش، ونکوور، تورنتو و کالگری کانادا بهترین شهرهای جهان نام گرفته‌اند.

سه شهر از کانادا در این لیست، جزو ۵ شهر برتر دنیا لقب گرفته‌اند.

در بعضی کشورها، مانند عراق، سوریه، لیبی و ترکیه رتبه شهرها از عواملی نظیر حوادث “تروریستی” و بروز جنگ داخلی تاثیر گرفته و تنزل پیدا کرده است.

در بعضی کشورهای دیگر نظیر نیجریه کماکان جنگ داخلی و کشمکش با شورشیان ادامه دارد که این به نوبه خود در رتبه بندی اکونومیست تاثیرگذار بوده.

بدترین شهرهای جهان برای زندگی

سال‌های اخیر افزایش تنش دیپلماتیک بین بعضی کشورهای جهان باعث کاهش ثبات شده و در نتیحه آن رتبه شهرهای آن‌ها کاهش یافته است.

در مورد ایران، روابط دیپلماتیک این کشور با کشورهای اروپایی بهبود یافته ولی در عوض تنش این کشور با عربستان افزایش یافته است.

در گزارش امسال اکونومیست همچنین به شهرهایی اشاره شده که در مقایسه با پارسال از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده‌اند.

پنج شهری که در این گزارش بیشترین پیشرفت را داشته‌اند تهران، دوبی، ابیجان، هراره و کلمبو هستند.

تهران، پایتخت ایران در صدر شهرهایی در جهان قرار گرفته که در پنج سال گذشته شرایط زندگی در آن بهتر شده و در مقایسه با گزارش پارسال جهش قابل توجهی داشته است.

پنج شهری که بیشترین پیشرفت را داشته‌اند

بر همین اساس، کیف، پایتخت اوکراین و دمشق پایتخت سوریه و طرابلس در لیبی، سه شهری هستند که بیشترین پسرفت را داشته‌اند.

شدیدترین نرخ سقوط کیفیت زندگی مربوط به کیف، پایتخت اوکراین است که مطابق برآورد اکونومیست کیفیت زندگی در آن ظرف پنج سال اخیر ۲۱ و نیم درصد کاهش یافته است.