نقشه مهم بیکاری و اشتغال ده سال آینده ایران فشردگی زمان، مکان و فناوری در عصر ارتباطات باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل در دهه پیش رو هست.

به گزارش رتبه انلاین، برخی گزارش ‌ها نشان می‌دهد در ۵ ساله آینده بیش از ۷۰۰ میلیون شغل از سراسر جهان از دست می‌رود. در ده سال آینده ، برخی مشاغل رو به زوال به شرح ذیل است.

۱➖ رانندگی تاکسی
۲➖ بنگاه ملک
۳➖ انواع مغازه‌داری‌های کوچک
۴➖ آنتیک فروشی و لوازم خانگی
۵➖ آموزگاری و خدمات مدرسه و دانشگاه
۶➖ خیاطی هنرهای دستی به روش تولید سنتی
۷➖ کارگران صنعتی و ساده
۸➖ فروشندگی
۹➖ انواع دلالی و واسطه‌گری
۱۰➖ مشاغل اداری مربوط به امور اداری و تحویلداری
۱۱➖ اکثر کارمندان بانک
۱۲➖ دو ثلث از مشاغل کشاورزی
۱۴➖ پلیس راهنمایی
۱۵➖ خدمات پست و تلفن
۱۶➖ روزنامه‌ها و کتابفروشی‌ها
۱۷➖ کارمندان و هنرمندان شبکه‌ های تلویزیونی
۱۸➖ انواع مشاغل صنایع کاغذ سازی
۱۹➖ خدمات حفاظتی و مراقبتی و انتظامات
۲۰➖ کارهای معدنی به ویژه در حوزه معادن رو به زوال
۲۱➖ صنعت نفت و صنایع مرتبط سوخت‌ های فسیلی

در مقابل برخی مشاغل که بزینس ‌های اصلی چند ساله آینده درایران محسوب می‌شود بدین شرح است.

۱➖ خدمات نگهداری از سالمندان
۲➖ نگهداری از بیماران روانی
۳➖ مشاغل حوزه گردشگری
۴➖ اپلیکیشن نویسی و خدمات شبکه
۵➖ توزیع شبکه‌ای کالا و خدمات
۶➖ خدمات حوزه روانپزشکی
۷➖ صنعت بیمه و ضمانت مالی و تامین اعتبار
۸➖ سرمایه‌گذاری رفاه شهری مانند شهربازی ، سرویس بهداشتی و…
۹➖ انواع مشاغل تاسیساتی
۱۰➖ تعمیرکاری و خدمات پس از فروش
۱۱➖ طراحی و اجرای آبرسانی زیر سطحی کشاورزی
۱۲➖ سرمایه‌گذاری آب(انتقال ، شیرین کردن، تصفیه ، فرآوری)
۱۳➖ پزشک از راه دور
۱۴➖ صنعت نیروگاه‌های خانگی
۱۵➖ خدمات حقوقی دولت الکترونیک
۱۶➖ پیشخوان‌های سایبری دولت
۱۷➖ تبلیغات شبکه‌ای و فروش مجازی
۱۸➖ ناظر شبکه‌ی مشاغل بزرگ
۱۹➖ خدمات GIS
۲۰➖ خدمات پایش و احیا محیط زیست
۲۱➖ صنایع و اسکان دریایی
۲۲➖ ساخت و تعمیر ربات
۲۳➖ صنایع دستی لوکس
۲۴➖ فرآوری میوه
۲۵➖ موشن‌گرافی و طراحی تبلیغات الکترونیک
۲۶➖ مشاوره مدیریت رسانه‌ای و اقتصاد توجه
۲۷➖ علوم سنجش و آموزش از راه دور