به گزارش رتبه آنلاین، ۱۴۷ کشور از جمله ایران، در سال ۲۰۱۹ در رتبه بندی “هزینه های نظامی کشور های جهان” شرکت داشتند که میانگین هزینه ی این کشور ها برای بخش نظامی ۱۳٫۸۹ میلیارد دلار بود. بیشترین این هزینه ها برای ایالات متحده با مبلغ ۷۳۱ میلیارد دلار و کمترین آن برای کاستاریکا بود که بر طبق گزارش تقریبا هیچ هزینه ای برای بخش نظامی صرف نکرده بود!

این محاسبه هزینه از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ انجام شده شده است که در زیر لیست رتبه بندی ۲۰ کشور اول را مشاهده می کنید که ایران پس از اسپانیا، در رده  ۱۹ ام قرار دارد.

توجه : اعداد هزینه شده در جدول، همگی به میلیارد دلار می باشند.

مقدار هزینه در سال ۲۰۱۹ کشور رتبه
۷۳۱٫۷۵ USA ۱
۲۶۱٫۰۸ China ۲
۱۸۴٫۳۴ Euro area ۳
۷۱٫۱۲ India ۴
۶۵٫۱۰ Russia ۵
۶۱٫۸۷ Saudi Arabia ۶
۵۰٫۱۲ France ۷
۴۹٫۲۸ Germany ۸
۴۸٫۶۵ UK ۹
۴۷٫۶۱ Japan ۱۰
۴۳٫۸۹ South Korea ۱۱
۲۶٫۹۵ Brazil ۱۲
۲۶٫۷۹ Italy ۱۳
۲۵٫۹۱ Australia ۱۴
۲۲٫۲۰ Canada ۱۵
۲۰٫۴۶ Israel ۱۶
۲۰٫۴۵ Turkey ۱۷
۱۷٫۱۸ Spain ۱۸
۱۲٫۶۲ Iran ۱۹
۱۲٫۰۶ Netherlands ۲۰

اما اگر بخواهیم شاخص هزینه های نظامی در ایران را به طور اختصاصی ببینیم، تصویر زیر به ما نمایش داده می شود :

میانگین هزینه های انتشار یافته ایران برای بخش نظامی در طول این ۶۰ سال، ۷٫۴ میلیارد دلار بوده است. کمترین هزینه صرف شده مربوط به سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹ ه.ش) می شود که تقریبا ۰٫۱ میلیارد دلار و بیشترین آن در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه.ش) با مقدار ۱۹٫۷۳ میلیارد دلار بوده است.

جدول از سایت theglobaleconomy برداشته شده است.

نویسنده: محمدجواد غلامی