به گزارش رتبه آنلاین به نقل از شبکه بهینه کاوی ایران، شرکت های فولادی در سال مالی ۹۸ در شاخص سود سرانه رتبه بندی شدند. شاخص سود سرانه از تقسیم سود علمیاتی بر متوسط تعداد شاغلین در سال مالی مدنظر محاسبه می شود. هماهنگونه که در تصویر مشاهده می کنید بر خلاف انتظار شرکت های سرشناسی مانند فولاد خوزستان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد هرمزگان جنوب، ذوب آهن اصفهان و … پایین تر از میانگین بوده و شرکت هایی مانند آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فولاد سپید فراب کویر، ورق خودرو چهار محال و بختیاری و فولاد امیر کبیر کاشان که کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته اند بالاتر از میانگین می باشند. سود سرانه شرکت ذوب آهن اصفهان به دلیل بالا بودن تعداد پرسنل و پایین بودن سودعمیاتی بسیار پایین بوده و به نظر می رسد شرکت های صنعت فولاد می توانند توجه بیشتر در زمینه افزایش بهره وری خود بالاخص بهره وری نیروی کار داشته و میزان سود سرانه خود را افزایش دهند.