بورس نمایه

تغییر دامنه نوسان باعث شوک مثبت به بازار شده است اما نباید آن روی بازار یعنی اصلاح را نادیده بگیریم.

به گزارش رتبه آنلاین از بازار، باز هم در بازار سرمایه ما قانونی جدید تصویب شد مبنی بر افزایش دامنه نوسان مثبت به ۶ و کاهش دامنه نوسان منفی به ۲ ، این تصمیم اگرچه می تواند در روزهای اول اجرایی خود به بازار شوک مثبت دهد، اما در میان مدت به صلاح نیست.

وقتی آقای عبده تبریزی رییس سازمان بورس بودند، پس از انتخابات سال ۸۴ و بحران شدیدی که در طرف تقاضای بورس در آن سال ایجاد شد تصمیم گرفتند برای تقویت طرف تقاضا برای ۱۰ سهم انتخاب شده، محدوده نوسان را از ۵% مثبت و منفی بکنند ۲.۵-% تا ۱۲.۵+% یعنی یک شرایط ویژه برای هیجان در بازار.در آن ده سهم در سه روز صف خرید سنگین درست شد و روز سوم با یک بازدهی حدود ۴۰% سهام را خالی کردند و ماه ها آن ده گزینه صف فروشی شد که جمع نمی کردند. پس از آن تصمیم گرفتند چیزی اختراع کنند به اسم قانون گره معاملاتی! این مدل تصمیمات برای کوتاه مدت قطعاً شوک ایجاد می کند اما این بازار نیازمند تصمیمات اصولی و منطقی برای میان مدت خودش هست.

دامنه نوسان منفی ۲ قطعا می تواند در زمان اصلاح شوک بازار را بیشتر کند یعنی اگر قرار باشد یک سهم ۳۰ درصد ریزش کند تعداد روزهای ریزش را بیشتر خواهد کرد و این بدین معنی است که نقدشوندگی بازار عملا از بین خواهد رفت. حال راهکار چیست، چند راهکار برای این قانون وجود دارد:
۱. بعد از اتمام روند صعودی که قرار است با این قانون ایجاد شود، دامنه نوسان به همان میزان قبلی افزایش پیدا کند.

۲. بعد از اتمام روند صعودی که قرار است با این قانون ایجاد شود، دامنه نوسان ابتدا به منفی ۶ برسد تا عملا سهم ها بتوانند از منفی ۶ تا مثبت ۶ نوسان کنند.

۳. بعد از مدتی دامنه نوسان به مثبت و منفی ۱۰ درصد برسد، این افزایش باعث افزایش نقدشوندگی بازار خواهد شد، سپس دامنه نوسان به منفی ۱۵ تا مثبت ۱۵ افزایش یابد و در یک دوره زمانی خاص دامنه نوسان سهم ها به مثبت ۲۰ و منفی ۲۰ برسد تا نقدشوندگی به درجه بالای خود برسد.

۴. بعد از جا افتادن دامنه نوسان مثبت۲۰ و منفی ۲۰ ، گزینه ای به نام حدضرر و حد سود فعال شده تا معامله گران بتوانند حدضرر و حد سود خود را اعمال کنند، بعد از جا افتادن حدضرر و حد سود دامنه نوسان به کلی برداشته شده و این گونه تعادل بازار نیز برقرار خواهد شد.

۵. در مرحله آخر نیز حیاتی است که بازار دوطرفه باشد تا معامله گر بتواند هم از موقعیت خرید سود ببرد و هم از موقعیت فروش.

۶. اگر قوانین فوق اجرایی شود نقدشوندگی بازار به شدت بالا رفته و بازار سرمایه به یک بازار تخصصی تبدیل خواهد شد و اگر فردی نیز در خرید و فروش سهم حرفه ای نیست باید به سبدگردان ها و افراد حرفه ای مراجعه کند تا در بازار سود خوبی کسب کند.