به گزارش رتبه آنلاین از روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛⁣اتاق بازرگانی ایرانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور ۱۸کمیسیون تخصصی دارد که تمام بحث‌های تخصصی و کارشناسی مرتبط به حوزه اقتصاد و بازرگانی،کشاورزی ،بازار سرمایه و توسعه پایدار در این کمیسیون‌ها انجام می‌شود، در این خصوص دو عضو هیات مدیره انجمن بعنوان نمایندگان انجمن مدیریت کیفیت ایران با حداکثر رای اعضای کمیسیون در انتخابات روز شنبه ۲۶مرداد موفق به کسب دوکرسی در کمیسیون‌ تخصصی محیط زیست ،توسعه پایدار و آب اتاق ایران شدند.⁣با اکثریت آرا اعضا در انتخابات کمیسیون‌ ⁣محیط زیست ،توسعه پایدار و آب ، فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن به‌عنوان رئیس کمیسیون تخصصی ⁣کمیسیون‌ ⁣محیط زیست ،توسعه پایدار و آب، دکتر حسن فروزان فرد خزانه دار انجمن به‌عنوان نایب رئیس ⁣کمیسیون‌ ⁣محیط زیست ،توسعه پایدار و آب اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی اتاق ایران انتخاب شدند.