مدیر تقسیمات کشوری وزارت کشور از روح اعتراضات کازرون با خبر است؟

سعید جلالی مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور می‌گوید مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور شایعه توقف کامل مباحث تقسیماتی در سطح کشور را کاملا جعلی دانست.
به گزارش روزاروز ، او افزوده: «وزیر کشور بر اصلاح دقیق کارشناسی طرح تقسیمات کازرون به همراه آرامش و رضایت اجتماعی تاکید دارد.کارشناسان تقسیمات، در حال اصلاح طرح هستند تا جوانب موضوع لحاظ شود.»
جلالی افزوده: «مردم این منطقه دارای فرهنگ باشکوه و خردپذیرند، روح حاکم بر حرکت اعتراضی آن‌ها نفی شهرستان پیشنهادی نبود و مطالبه اصلی معترضان لحاظ مباحث دقیق کارشناسی است که هم اکنون در حال انجام است.»
در ضمن امروز، وزیر کشور، ابراهیم استوار میمندی فرماندار کازرون را برکنار کرد و داریوش دهقان را به‌جای او منصوب کرد.

اما چند نکته:
درپی انتشار خبر توقف کامل طرح جداشدن چنارشاهیجان و کوهمره‌نودان از کازرون، مردم چنارشاهیجان به خیابان آمدند و جاده‌های سراسری را که از این‌کشور می‌گذرد، بستند.
اعتراضات کازرونی‌ها به تفکیک چناشاهیجان و کوهمره‌نودان از کازرون چنان بالا گرفت که اواخر اردیبهشت که در درگیری معترضان با پلیس سه نفر کشته و شماری زخمی شدند.
حالا معلوم نیست که چرا مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور می‌گوید روح اعتراضات مردم منطقه اعتراض به ایجاد شهرستان جدید نبوده و اصلا او روح‌اعتراضاتی با چنان خشونت را چه‌گونه تشخیص داده است.