بورس نمایه

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خطاب به دولت تاکید کرد: زمانی‌که مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کند نباید آن‌ها را رها کند.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خطاب به دولت تاکید کرد: زمانی‌که مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کند نباید آن‌ها را رها کند.

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: چندی پیش رییس دفتر رییس جمهور اشاره کردند که مجلس در بورس دخالت نکند ما خودمان مشکلات بورس را رفع می کنیم، خواسته ما هم همین است، ما تاکید داریم هنگامی که دولت مردم را به سرمایه گذاری در این بازار دعوت می کند باید از سرمایه گذاران حمایت کند.

بورس به یک توپ سرگردان در زمین فوتبال دولت تبدیل شده است که بازیکنان این زمین وزرا و مسئولین این حوزه هستند،هر شخصی که از راه می رسد حتی در برخی موارد مجلس بدون اینکه هدفی برای گل زدن داشته باشد به این توپ ضربه ای می زند و این توپ به سمتی پرتاب می شود،این امر هم برای بازار سرمایه اتفاقی ناخوشایند است.

دولت یک وظیفه جدی برعهده دارد و آن هم حراست و صیانت از سرمایه سهامداران است،زمانی که مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت می کند نباید آنها را رها کند، رییس جمهور باید به عنوان یک راهبر همه وزرای کابینه را برای رفع مشکل این بازار و حمایت از سرمایه گذاران موظف کند، حمایت از این بازار هم نباید صرفا در حد شعار باشد باید این مهم را به صورت علنی و جدی شاهد باشیم.

مجلس بر اساس وظیفه خود در مقاطعی که نیاز به حمایت تقنینی باشد اینکار را انجام می دهد و اگر بازهم نیاز به حمایت باشد اینکار را انجام می دهد،اما در مقطعی که حوزه اختیارات ما نباشد معتقدیم که دولت باید به موضوع ورود کند.