ددلار در صرافی ملی چند؟

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی اعلام شد.

به گزارش رتبه آنلاین از صرافی ملی، قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۴۰۳ تومان و قیمت خرید ۲۲ هزار و ۹۴۰ تومان تعیین شده است.

قیمت فروش یورو ۲۷ هزار و ۹۷۷ تومان و قیمت خرید ۲۷ هزار و ۴۲۳ تومان اعلام شده است.

صرافی-ملی