سید کمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

طی روزهای اخیر آمارهای مختلفی درباره خروج ارز از کشور اعلام شده است. طبق این آمار در سال گذشته بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار از کشور و به طرق مختلف خارج شده است. اما به نظر می رسد عمده این ارزها همچنان در خانه مردم ذخیره شده است.

ممکن است بگویند حساب سرمایه ما کسری نشان می‌دهد، ولی این‌که ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده باشد، شاید این اتفاق نیفتاده باشد.ممکن است مردم ارز را خریده باشد و در خانه‌های خود نگه داشته باشند.

همچنین امکان دارد مردم ارز را خریده باشند و ارز گران‌تر شده باشد و این ارزها در گاوصندوق‌ها باشد.خروج سرمایه یک عددی می‌تواند باشد، ولی این‌که این میزان ارز از کشور خارج شده باشد، درست نیست.

من فکر می‌کنم در حال حاضر موقعیت یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و یکسان‌سازی نرخ ارز هدف دوم است.

همین‌که بازار کنترل و بازار تعدیل شود و بخشنامه‌های بانک مرکزی صادر شود و مصارف نیز مشخص شود و یک‌مقداری نیز نرخ ۴۲۰۰ تومان به سمت بالا تعدیل شود، به نظر می‌رسد مشکل حل خواهد شد.