شنبه 29 اردیبهشت 1403
خانهاخبار روزدستور جدید دولت برای پول دادن دستگاه‌ها به صدا و سیما

دستور جدید دولت برای پول دادن دستگاه‌ها به صدا و سیما

با توجه به الزامات مصوب شده در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به سازمان صدا و سیما، یک مسئول مهم دولتی طی روزهای اخیر با ارسال بخشنامه ای به همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، به آن ها تکلیف کرده در اسرع وقت برای عقد قرارداد با رسانه ملی اقدام و اعتبارات مربوط به این موضوع را حداقل در دو و حداکثر در چهار مرحله به حساب صدا و سیما واریز کنند.

به گزارش رتبه آنلاین از قدس آنلاین، با توجه به الزامات مصوب شده در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به سازمان صدا و سیما، یک مسئول مهم دولتی طی روزهای اخیر با ارسال بخشنامه ای به همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، به آن ها تکلیف کرده در اسرع وقت برای عقد قرارداد با رسانه ملی اقدام و اعتبارات مربوط به این موضوع را حداقل در دو و حداکثر در چهار مرحله به حساب صدا و سیما واریز کنند.

منبع: افکارنیوز

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید