پنج‌شنبه 16 آذر 1402
خانهاسلایدر اصلیداروپخش نیازمند سرمایه گذاری بیشتر

داروپخش نیازمند سرمایه گذاری بیشتر

ساختار دارایی های شرکت داروپخش طی سال های 1393 تا 1395 در مقایسه با هفت شرکت فعال در این صنعت بررسی شد.

به گزارش رتبه آنلاین، شبکه بهینه کاوی ایران، مقایسه ای بین شرکت شیمی دارویی داروپخش و 7 شرکت دیگر در گروه مواد و محصولات دارویی با استفاده از تحلیل عمودی و افقی انجام داده است. در این گزارش که به بررسی ساختار دارایی از سال 93 تا 95 پرداخته، شیوه تحلیل به روش عمودی، بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند.

از بررسی و مقایسه ساختار دارایی شرکت شیمی دارویی داروپخش اینطور به نظر می رسد که شرکت شیمی دارویی داروپخش در کنترل موجودی مواد و کالای خود می تواند عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین توسعه زیرساخت های تولید و احتمالا به روز کردن ماشین آلات و افزایش سطح تکنولوژی می تواند مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

بر اساس آنچه در جدول مربوط به ساختار دارایی آمده است، درصد سهم دارایی های جاری در مجموع دارایی های شرکت شیمی دارویی داروپخش با شیبی ملایم افزایش داشته و بالاتر از میانگین 8 شرکت بوده است. با نگاهی دقیق تر به این جدول می توان دریافت که از بین اجزای دارایی های جاری میزان افزایش درصد سهم موجودی نقدی و اسناد و حساب های دریافتنی تجاری در سال 95 بوده که افزایش اسناد و حساب های دریافتنی تجاری می تواند در افزایش نسبت وصول مطالبات تاثیرگذار باشد. از طرفی بالاتر بودن درصد سهم موجودی مواد و کالا نسبت به میانگین 8 شرکت می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

در زمینه چگونگی تخصیص سهم دارایی های جاری و ثابت مشهود شیمی دارویی داروپخش به دو شرکت البرز دارو و ایران دارو شباهت دارد. درصد سهم دارایی های ثابت مشهود در مجموع دارایی های این شرکت نسبت به میانگین صنعت پایین تر بوده است. پایین بودن درصد سهم اجزای دارایی های ثابت مشهود می تواند توجه مدیران شرکت برای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های تولید را به خود جلب کند.

به منظور بررسی ساختار دارایی ها برای شرکت در مقایسه با صنعت مربوطه مجموع دارایی ها 100 درنظر گرفته شده است و میانگین صنعت از بین شرکت هایی که فعالیت مشابهی دارند به دست آمده است. تمام داده ها به نرخ جاری بوده و از صورت های مالی حسابرسی شده به دست آمده است.

شبکه جهانی بهینه کاوی، یک سازمان غیرانتفاعی است که به عنوان اتحادیه مراکز بهینه کاوی در سرتاسر جهان محسوب می شود. این شبکه در سال 1994 توسط نماینده های مراکز بهینه کاوی کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئد، انگلستان و ایالات متحده با هدف توسعه بهینه کاوی در سطح بین المللی به عنوان یک فرایند بهبود تاسیس شد. از سال 1994 تاکنون کشورهای زیادی به شبکه جهانی بهینه کاوی پیوسته اند و تعداد اعضا را از 5 عضو اولیه به 31 عضو حقوقی و از 25 کشور جهان از جمله ایران رسانده اند.

شبکه بهینه کاوی ایران از سال 1390، فعالیت خود را در قالب ارایه خدمات بنچ مارکینگ آغاز کرد. این شبکه به عنوان نماینده رسمی شبکه جهانی بهینه کاوی (GBN)، به دنبال ایجاد شبکه ای ملی در زمینه بهینه کاوی است و بر همین اساس از انتهای سال 94، ارایه خدمات خود را محدود به اعضای خود کرده تا اینگونه به کمک اعضای خود، رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی و تمرکز بر روی به اشتراک گذاشتن تجارب موفق را ترویج کند. این شبکه هم اکنون عضویت بالغ بر 40 بنگاه اقتصادی فعال در صنایع گوناگون تولیدی و خدماتی کشور را داراست که امکان مقایسه 180 شاخص عملکرد مالی و بهره وری از سال 82 تاکنون را به صورت گزارش های تحلیل فاصله با قیمت مناسب و سرعت بالا برای آنها فراهم آورده است.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید