بورس امروز 13 مهر 99

خوشحالی بورس دوام نیاورد

بورس امروز 13 مهر 99/ خوشحالی بورس دوام نیاورد

بازار بورس که در معاملات روز گذشته با رشدی قابل توجه همراه شده بود، امروز دچار افزایش عرضه و ریزش شاخص شد.

به گزارش رتبه آنلاین از برنا، شاخص کل بورس در معاملات صبح امروز با بیش از ۱۵ هزار واحد افت به عدد یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحدی رسید.

این در حالی است که در آغاز معاملات شاخص مثبت بود و با این وجود، فشار عرضه مانع ادامه روند صعودی شد.

بازار که روز گذشته با صعودی قابل توجه همراه شده بود، امروز به خطی مقاومتی رسید که ادامه آن روند را دشوار کرد.

از این رو شاهد آن هستیم که شاخص، اعدادی منفی را نمایش می دهد.

اما در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که شاخص توان صعود را دارد، به شرط این که بتواند از خطوط مقاومتی حوالی یک ونیم میلیون واحدی عبور کند.

با این وجود برخی بر این باورند که اکنون شاخص توان عبور از مقاومت ها را ندارد.