آنطور که به نظر می‌رسد کارشناسان نسبت به وضعیت بورس امروز خوشبین هستند.

خوشبینی کارشناسان نسبت به بورس امروز (۹۹/۱۲/۱۹)
روز گذشته شاخص بورس با رشد نسبتا قابل قبولی مواجه شد. بر همین اساس کارشناسان نیز پیش بینی می‌کنند که این شرایط امروز هم ادامه داشته باشد. در ادامه این نظرات به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۱۹اسفند