کهگیلویه و بویراحمد یکی از پر باران‌ترین مناطق کشور بوده است که در سال‌های اخیر متاثر از خشکسالی، بسیاری از چشمه های آن از جوشیدن بازماندند. مردم بسیاری از روستاها به علت خشک شدن چشمه های آب ناچارند هر روز چند مرتبه مسافت های طولانی را طی کنند تا آب مصرفی خانوارهای شان را تامین کنند. در این منطقه تامین آب بر دوش زنان و کودکان است. نبود زیر ساخت های انتقال آب شرب در بخش عمده‌ای از مناطق روستایی کهگیلویه وبویراحمد زندگی را برای مردم این مناطق سخت و به مرور باعث مهاجرت آنها به شهر شده است.

خشکسالی

خشکسالی

خشکسالی

خشکسالی

خشکسالی

خشکسالی

 منبع: ایرنا