خبر مهم برای سهامداران خساپا در بورس

محمدعلی بیدار معاون اقتصادی سایپا صندوق بازارگردانی سهم آشنا بازارگردان نماد خساپا معرفی کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از تجارت نیوز، محمدعلی بیدار معاون اقتصادی سایپا: صندوق بازارگردانی سهم آشنا به عنوان بازارگردان «خساپا» انتخاب شده است.

او افزود: این اطمینان را به جامعه خواهیم داد که ارزش سهم به پیک قیمتی خود برخواهد گشت.