با وجود صف فروش سهم وبملت تا آخرین لحظات معامله، صف فروش آن برچیده شد و آخرین قیمت معامله آن تنها یک درصد کمتر از دیروز رقم خورد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، در خط پایان معاملات بورس امروز بانک ملت چهار درصد نزول را تجربه کرد. قیمت پایانی و آخرین معامله بانک ملت برابر با پنج هزار ریال بوده است. شایان ذکر است که آخرین قیمت معامله سهم وبملت نسبت به دیروز تنها یک درصد افت را ثبت کرد.

کل برگه سهم‌های دست به‌دست شده وبملت معادل ۴۴۵میلیون عدد و ارزش معاملات برابر با۲۳۰میلیارد تومان رقم خورد. ۷۷درصد از سهام بانک ملت را حقیقی‌ها و ۲۳درصد را حقوقی‌ها خریدند. در عوض نیز ۷۷درصد را اشخاص حقیقی و ۲۳درصد را اشخاص حقوقی فروختند.

گفتنی است که با وجود اینکه معاملات بانک ملت با صف فروش آغاز شد، درست در واپسین لحظات معامله صف فروش آن جمع شد و به نظر می‌رسد روز معاملاتی بعدی را در دامنه‌های مثبت قیمتی تجربه کند.