خبر خوش برای سهام داران شستا

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۷۸درصدی از محل سایر اندوخته‌ها، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موافقت کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، بدین ترتیب سرمایه شستا از ۸هزار میلیارد تومان به رقم ۱۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.