خبر جدید برای سهامداران شپلی

اعضای هیات مدیره شپلی به مدت دو سال انتخاب شدند و احتمالا این نماد به زودی بازگشایی خواهد شد.

به گزارش رتبه آنلاین از تجارت نیوز، اعضای هیات مدیره شپلی به مدت دو سال انتخاب شدند و احتمالا این نماد به زودی بازگشایی خواهد شد.