خبری مثبت برای بورس

هر ساله یکی از عواملی که فشار فروش در پایان سال در بازار سهام را افزایش می‌داد، تسویه اعتبارات توسط کارگزاری‌ها بود. حال دبیر کل کانون کارگزاران بورس خبر داد الزامی برای تسویه اعتبارات تا پایان سال نیست.

به گزارش رتبه آنلاین از سنا، وی افزود: طبق مقررات موجود در بازار سرمایه، کارگزاری های فعال در بازار الزامی برای تسویه اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند. بنابراین هر شرکت کارگزاری در صورت تمایل می تواند تصمیم به تسویه اعتبارات مشتریان خود بگیرد یا مهلت بیشتری برای در اختیار داشتن اعتبارات، به آنها دهد.