به گزارش رتبه آنلاین از مشرق فضه سادات حسینی گوینده اخبار سیما در توئیتی نوشت: داشتم داخل سازمان پارک میکردم که یکدفعه یک مرد کنار ماشینم افتاد. فورا بیرون پریدم. سرش توی موبایل بوده و خورده بود به دیوار بتنی و حسابی سرش خون می آمد.

در حالیکه ترسیده بودم و برایش کیک و دستمال کاغذی بردم، صفحه گوشیش را دیدم که نمودار بورس باز بود و باز هم سقوط سرمایه و زندگی.

خاطره گوینده اخبار از سقوط بورس

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.