تالار

بورس تهران در حالی هفته گذشته را با کاهش ۵.۴ درصدی شاخص سپری کرد که در این مدت سهامداران عمده بیشتر از آنکه فروشنده باشند، خریدار بودند. بر این اساس در هفته گذشته حدود ۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابجا شد.

به گزارش رتبه آنلاین از بازار سرمایه (سنا)، بررسی جزئیات جابجایی ها نشان از آن دارد که در معاملات روز شنبه تنها سهامداران خرد به خریدهای سنگینی پرداختند و در مابقی روزها در نقش فروشنده ظاهر شدند. در روز شنبه خالص خرید معامله گران حقیقی حدود ۴۴میلیارد تومان بود و بیشترین خرید آنها نیز در نمادهای معدنی و فلزی بود. به طوری که خالص خرید حقیقی در گروه معدنی به بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان رسید.

به این ترتیب از روز یکشنبه، شاهد صف فروش از سوی سهامداران خرد و در مقابل حمایت از سوی حقوقی ها بودیم. بازیگران عمده با خریدهای قابل توجه خود، در مسیر رشد حرکت کردند. در این راستا هفته گذشته خالص خرید حقوقی ها در روز یکشنبه به ۴۹۱ میلیارد تومان رسید که بخش عمده ای از خریدها در نمادهای گروه بانکی بود. به طوری که خالص خرید صورت گرفته در این گروه به بیش از ۲۰۰میلیارد تومان رسید. روند مزبور در جریان معاملات روز دوشنبه نیز با انتقال بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی از مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی ادامه یافت که ۲۵۰ میلیارد تومان از این رقم به خالص خرید صورت گرفته در گروه فلزی اختصاص داشت. دو گروه بانکی و شیمیایی نیز خریدهای قابل توجهی را از سوی بازیگران عمده در آخرین روز شهریورماه تجربه کردند.

روز سه‌شنبه یعنی نخستین روز مهرماه شاخص با افت حدود ۱۴هزار واحدی مواجه شد. در این میان حقوقی‌ها همچنان به خریدهای خود ادامه دادند و بیش از ۲.۲هزار میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی خود افزودند. در معاملات روز چهارشنبه نیز هر چند بورس  تهران به مدار مثبت بازگشت و شاهد رشد بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بودیم، اما همچنان  حقوقی ها در سمت خرید برتری داشتند. به طوری که در این روز ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهامداران حقیقی خارج و به پرتفوی بازیگران عمده منتقل شد.

نگاهی به صنایع مورد توجه معامله گران

رصد خرید و فروش های صورت گرفته از سوی بازیگران بورس در هفته گذشته نشان می دهد که بیشترین خرید یا همان حمایت سهامداران عمده در نمادهای گروه بانکی بوده که با خالص خرید بیش از ۱.۴ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. در این میان بخش عمده ای از خریدهای صورت گرفته در این گروه در نماد بانک ملت بوده است. در حالی «وبملت» ۲۲ شهریورماه و بعد از حدود ۲ماه توقف باز شد که در این مدت با خریدهای قابل توجهی از سوی حقوقی ها روبرو شد. در نهایت نیز طی هفته گذشته خالص خرید ۶۳۰ میلیارد تومانی را تجربه کرد. البته در این گروه بانک پارسیان نیز خالص خرید ۲۶۵میلیارد تومانی را از سوی حقوقی ها تجربه کرد.

فلزات اساسی نیز از دیگر صنایع مورد توجه حقوقی ها در هفته گذشته بود که با انتقال بیش از ۹۶۰ میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده روبرو شد. در این گروه نیز بخش عمده ای از خریدها به نماد ملی مس ایران تعلق داشت؛ در این هفته «فملی» خالص خریدی در حدود ۵۳۰ میلیارد تومان را تجربه کرد که این میزان خرید ، ۵۵ درصد از خالص خرید صنعت را تشکیل می دهد. فولاد مبارکه اصفهان نیز با ثبت خالص خرید ۱۷۰ میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران عمده در این هفته بود.

بررسی خریدهای صورت گرفته از سوی سهامداران خرد در این هفته نیز نشان از تمایل این گروه از معامله گران به جمع آوری سهام معدنی دارد. به طوری که در مجموع ۴۲میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقوقی های گروه معدنی به پرتفوی سهامداران خرد این گروه منتقل شد. در صدر این خریدها نیز جمع آوری سهام دوقلوهای سنگ آهنی یعنی چادرملو و گل گهر قرار داشت؛ در این هفته خالص خرید «کگل» به ۶۷ میلیارد تومان و خالص خرید «کچاد» نیز به ۵۵ میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که سهامداران خرد بیشترین میزان خرید در این هفته را به سهام «پترول» اختصاص داده و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود افزودند. «شبندر» نیز با ثبت خالص خرید بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه معامله گران حقیقی در هفته گذشته بود.