نیک زاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی به از دست رفتن سرمایه ۴۶ میلیون نفر از مردم در بازار بورس اشاره کرد.

علی نیک زاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‌دولت محترم؛ ۴۶ میلیون نفر از مردم بعد از دعوت شما به ‌بورس، تا چهل درصد از سرمایه شان را از دست داده اند.

اگر قرار است حمایتی از بازار سرمایه شود آن را مثل مسائل دیگرتان، معطل ‌برجام نکنید.

منبع: خانه ملت