حقیقی‌های بورس چه خریدند و فروختند؟ (۱۳۹۹/۹/۱۰)

حقیقی‌ها حدود ۷۰۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۹هزار و ۳۸۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۹۰درصد یعنی ۱۷هزار و ۴۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۴درصد از کل معاملات شد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «استخراج کانه‌های فلزی» و «فلزات اساسی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سرمایه‌گذاری‌ها» و  به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

سه نماد فولاد، وتجارت و شبندر لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به شپنا، میدکو و فخوز معطوف بود.

بورس امروز

مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان  معادل ۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی پالایش نفت اصفهان با برتری ۳۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۶۷ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۹ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۳۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۲۰میلیارد تومان بود.

بورس امروز

 • بورس
 • تحلیل بورس
 • پیش بینی بورس
 • بورس امروز
 • وضعیت بورس امروز
 • وضعیت امروز بورس
 • وضعیت بورس
 • ارزش بورس سهام عدالت
 • بازار بورس امروز
 • شاخص بورس امروز
 • بورس آنلاین
 • اخبار بورس امروز
 • اوضاع بورس امروز
 • تحلیل بورس امروز
 • بورس فردا
 • نمودار شاخص بورس در ده سال گذشته
 • وضعیت بورس امروز
 • اقتصاد آنلاین بورس
 • بورس امروز تهران
 • وضعیت بازار بورس