حقوقی‌های بورس چه خریدند و فروختند؟ (۱۳۹۹/۸/۶)

حقوقی‌ها حدود هزار و۴۵۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، در بورس امروز ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و۷۰۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۴درصد یعنی دو هزار میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۳۱درصد از کل معاملات شد.

حقوقی‌های بورس چه خریدند و فروختند

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی» و «استخراج نفت و گاز و خدمات جانبی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد فملی، فولاد و وبصادر لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به مبین، فجر و غزر معطوف بود.مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۱۷۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی مبین انرژی خلیج فارس با برتری ۹میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۵نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود.

حقوقی‌های بورس چه خریدند و فروختند

 • سهام عدالت
 • بورس
 • تحلیل بورس
 • پیش بینی بورس
 • بورس امروز
 • وضعیت بورس امروز
 • وضعیت امروز بورس
 • وضعیت بورس
 • ارزش بورس سهام عدالت
 • بازار بورس امروز
 • شاخص بورس امروز
 • بورس آنلاین
 • اخبار بورس امروز
 • اوضاع بورس امروز
 • تحلیل بورس امروز
 • بورس فردا
 • نمودار شاخص بورس در ده سال گذشته
 • وضعیت بورس امروز
 • اقتصاد آنلاین بورس
 • بورس امروز تهران
 • وضعیت بازار بورس