بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس (۱۵فروردین)/ حضور کم‌رنگ حقیقی‌ها در گروه زراعتی

افراد حقیقی در بورس امروز ۶۲۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه محصولات شیمیایی و همچنین سهام اپال بود.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، حقوقی‌ها امروز حدود ۶۲۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هزار و ۷۷۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۷درصد یعنی و ۸۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۳۵درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «استخراج کانه‌های فلزی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌ «زراعت و خدمات وابسته» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «اپال»، «برکت» و «فملی» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «زگلدشت»، «رافزا» و «ساروج» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری فرآوری معدنی اپال کانی پارس حدود ۲۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با برتری حدود ۱۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۰نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۲نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۰۰میلیارد تومان بود.

برای مشاهده تصاویر در ابعاد اصلی روی آنها کلیک کنید

تغییر مالکیت حقیقی حقوقی15.01.1400

بیشترین تغییر مالکیت صنایع15.01.1400