در حکم دادسرای ناحیه ۳۷ که به کلانتری ۱۸۱ تهران ابلاغ گردیده، دستور داده شده که ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی،مراتب را به کمیسون ماده ۱۰۰(ویژه تخلفات ساختمانی) ارجاع دهند. در عین حال کلانتری مزبور حکم را اجرا نکرده است.

دادسرای ناحیه ۳۷ تهران دوهفته پیش دستور جلوگیری از تخلفات ساختمانی مجتمع ایران مال در منطقه ۲۲ تهران را صادر کرد،با این حال عملیات ساختمانی همچنان ادامه دارد.

۲۴آنلاین نوشت: به گزارش رسیده، در حکم دادسرای ناحیه ۳۷ که به کلانتری ۱۸۱ تهران ابلاغ گردیده، دستور داده شده که ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی،مراتب را به کمیسون ماده ۱۰۰(ویژه تخلفات ساختمانی) ارجاع دهند. در عین حال کلانتری مزبور حکم را اجرا نکرده است.

در این حال روز گذشته ۴عضو شورای شهر تهران با حضور در مجتمع ایران مال با علی انصاری مالک آن به مذاکره پرداختند. گفته می شود این جلسه با هدف حل و فصل تخلفات ایران مال صورت گرفته، حال آنکه رسیدگی به چنین مواردی از وظایف ذاتی شورای شهر نیست و شهرداری باید مستقیما وارد عمل شود.

برخی گزارشها حکایت از بدهی حداقل ۳۵۰۰میلیاردتومانی ایران مال بابت تخلفات ساخت و ساز دارد.