جنگ روانی در بازار ارز/دو دیدگاه درباره آینده قیمت دلار

بازار ارز شاهد یک جنگ است؛ جنگ روانی بر قیمت دلار. برخی بر پایه انتظارات و تمرکز بر اخبار سیاسی بازار را تحلیل می کنند در مقابل این جبهه برخی بر پایه عوامل کلان و اتفاقات تورمی آینده.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد نیوز، بازار ارز در دو روز ابتدایی هفته صحنه تقابل دو گروه از معامله گران بوده است. دسته اول معامله گرانی هستند که به عوامل هیجانی و روانی اعتقاد زیادی دارند. این گروه باور دارند، بازار تحت تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات قرار دارد و در حالتی که در روزهای آتی اخبار مثبتی از وین منتشر شود، قیمت دلار در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. آن ها اعتقاد دارند افت قیمت دلار در ابتدای هفته نیز تحت تاثیر خوشبینی معامله گران صورت گرفت.

در مقابل معامله گرانی که به عوامل روانی دقت دارند، بخشی از معامله گران قرار دارند که معتقدند، براساس شاخص های اقتصاد کلان منجمله رشد نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، تورم و حتی وضعیت تراز تجاری،‌ دلار ظرفیت رشد قیمت بیشتر را دارد.  بر اساس آخرین آمار از تراز تجاری اسفندماه نیز میزان واردات بیشتر از صادرات بوده است. معامله گران دسته دوم، هم چنین معتقدند، منابع و مصارف بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ به گونه ای تنظیم شده است که حتی اخبار مثبت نمی توانند کسری بودجه را جبران کنند. آن ها اعتقاد دارند واقعیت های اقتصاد، قیمت دلار زیر ۲۳ هزار تومان را در خوشبینانه ترین حالت نمی پذیرد. آن ها حتی انتظار دارند قیمت دلار طی سال جاری در مسیر افزایشی قرار بگیرد.

دلار پشت خطی

در مقابل، دسته اول اعتقاد دارند که با ایجاد برجام، نوسانات دلار پایان گرفت و افزایش صادرات نفت، ضعف های ساختاری اقتصاد ایران را پوشش داد. آن ها باور دارند این بار نیز با برداشته شدن تحریم ها، درآمدهای ارزی بیشتر خواهند شد و دولت با عرضه بیشتر ارز در بازار زمینه ساز افت قیمت ها خواهد شد. افت قیمتی که شاید با واقعیت های اقتصادی هم خوان نباشد، ولی به بازار تحمیل خواهد شد.

در شرایطی که در مورد روند میان مدت دلار چنین نگاه های متناقضی وجود دارد، در مورد روند کوتاه مدت، بیشتر معامله گران به اهمیت مرز ۷ هزار تومانی درهم واقف هستند. این مرز در بازار امروز به دقت رصد خواهد شد.