محسن رنانی

سوال اصلی در رابطۀ ما با آمریکا این نیست که چه کسی رییس‌جمهور آن کشور است مهم این سوال است که چه منطق و حسابی پشت این سیاست است که ما باید سرسخت ترین دشمن آمریکا باشیم ؟
هزینه این دشمنی برای ما چقدر است؟
آیا اقتصاد ما توان ادامۀ این جنگ سرد با آمریکا را دارد ؟
این جنگ تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند ؟
آیا اولویت های مهمتری از مبارزه با آمریکا برای سیاستمداران کشور ما وجود ندارد ؟
آیا اگر دست از مبارزه با امریکا برداریم شرف و استقلال ملت بر باد میرود ؟

آیا به راستی هر کشوری که با آمریکا مبارزه نمی‌کند الزاما نوکر آمریکاست و باید سلطه او را بپذیرد و اگر جواب به این سوال مثبت است آیا چین ، هند ، برزیل ، فرانسه ، مالزی و … همه از مستعمرات آمریکا هستند ؟
و اگر آیا همان طور که آمریکا برای چرخش اقتصاد نظامی‌اش و فروش اسلحه نیازمند دشمن است ما هم نیاز به دشمن داریم پس چرا نمی‌رویم دشمنی هم قد خودمان پیدا کنیم که ضررش این اندازه هنگفت نباشد ؟

نگارنده متن نه فریب‌خوردۀ آمریکاست نه منکـر ضرورت مبارزه با ستمگران اما اعتقاد دارد حل مشکلات مهم کشورمان مثل رکود اقتصادی ، بیکاری ، فساد مالی ، آسیب های اجتماعی و … درکشوری که طول و عرضش در اختیارمان است به مراتب آسان‌تر از مبارزه با بزرگترین قدرت نظامی ، اقتصادی و تکنولوژی دنیاست …

بنابراین بهتر نیست ما با صرف درآمد حاصل از منابع محدود خود برای انجام کارهای آسان‌تر و ضروری‌تر مثل حل مشکلات داخلی اقدام کنیم تا اینگونه لیاقت خود را برای انجام کارهای سخت‌تر مثل مبارزه با آمریکا به خودمان ثابت کنیم ؟؟